Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

1% dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz 1% dla Moniki Misiura

Karatecy wspierają chorych i niepełnosprawnych.

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat 1% z podatku dochodowego na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Państwa środki będą przeznaczone na prace jakie prowadzi fundacja m.in. w zakresie budowy sztucznego serca.

1% podatku można także przeznaczyć na leczenie i rehabilitację Moniki Misiura. Monika od urodzenia boryka się ze skutkami czterokończynowego, mózgowego porażenia dziecięcego. Porażone obszary to: ośrodek ruchu i mowy (wylewy do mózgu podczas narodzin uszkodziły części układu nerwowego odpowiedzialne za motorykę oraz mowę). Stan zdrowia dziecka wymaga intensywnej rehabilitacji co pociąga za sobą określone koszty – średni koszt 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku to ok. 5000 zł a w tym roku zapewne jeszcze wzrośnie ze względu na zmianę podatku VAT na usługi rehabilitacyjne z 0% na 23%. 

1 % podatku mogą przekazać podatnicy:

– podatku dochodowego na zasadach ogólnych
– opodatkowani ryczałtem
– na stawce liniowej

Chcąc przekazać 1% podatku na Rehabilitację Moniki trzeba wpisać odpowiednie dane w zeznaniu podatkowym PIT – …. (28, 36, 36L, 37 lub 38) za rok 2010. Dane podstawowe należy wpisać w części zeznania podatkowego “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. I tak: – nazwa OPP – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “SŁONECZKO” w Złotowie – Numer KRS – 0000186434 – Wnioskowana kwota – ……. zgodnie z wyliczeniem 1% Aby wskazać Monikę jako odbiorcę deklarowanej kwoty należy wpisać w odpowiednią pozycję “Informacji uzupełniających” cel szczegółowy 1%, tzn. tekst “Na rehabilitację Moniki Misiura – symbol 11/M” w pozycję, odpowiednio:

– 133 w PIT 28
– 309 w PIT 36
– 109 w PIT 36L
– 128 w PIT 37