Wraz z przemianami ustrojowymi na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku, zaczęto likwidować wiele zakładów, które utrzymywały kluby sportowe. Po likwidacji KWK Paryż w roku 1989 zlikwidowano sekcję Karate przy KS Zagłębianka a w roku 1994 po likwidacji KWK Wojkowice, sekcję Karate przy KS Górnik Wojkowice.

       Powstała wtedy konieczność powstania nowego klubu, który pozwoli kontynuować treningi i zagospodaruje młodzież chcącą uczestniczyć w zajęciach. Tak za zgodą Dyrektora IV LO w Strzemieszycach, Pana Kazimierza Hajdul, w październiku 1992 roku powstał Klub Sportowy Bushi, którego założycielem był Tomasz Byjos. Następnie w roku 1996 zawiązano Stowarzyszenie Sportowe pn Klub Sportowy RONIN. Powstał on na bazie Prywatnej Szkoły Karate BUSHI należącej do Sensei Tomasza Byjos. Pierwszy zarząd klubu stanowili: Sensei Tomasz Byjos Prezes Zarządu, Edward Bober W-ce Prezes, Michał Domagała W-ce Prezes, Lesław Jakubik Sekretarz, Anna Golanka Michalik Skarbnik. W roku 1999 wybrano nowy Zarząd którego Prezesem został Edward Bober a Wice Prezesami Robert Haberko i Tomasz Byjos.

       Zarząd Klubu RONIN wybrany w 2002r stanowili Tomasz Byjos Prezes, Janusz Misiura W-ce Prezes d/s Sportu, Lesław Jakubik Sekretarz i Renata Solecka Skarbnik. W dniu 24 czerwca 2005 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze na którym wybrano nowe władze klubu w składzie : Tomasz Byjos – Prezes Zarządu, Janusz Misiura – Wice Prezes ds Sportowych, Ewa Juszczyk – Wice Prezes ds Organizacyjnych, Lesław Jakubik – Sekretarz, Dorota Gdesz – Skarbnik. Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną w składzie Monika Brzeszcz – Przewodnicząca, Artur Nycz – członek, Tomasz Puchała – członek. W dniu 23 listopada 2007r z funkcji członka Komisji Rewizyjnej odwołano Monikę Brzeszcz a na jej miejsce powołano Jakuba Jaworek, z funkcji Skarbnika odwołano Dorotę Gdesz a w jej miejsce wybrano Agnieszkę Strawa.

       Klub w swojej działalności zajmuje się głównie szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych w Sztuce Walki jaką jest Shotokan Karate i Kobudo, ponadto odbywają się zajęcia z samoobrony i ju jitsu. Od chwili powstania zawodnicy Klubu biorą udział w zawodach począwszy od turniejów miejskich poprzez ogólnopolskie i międzynarodowe a na Mistrzostwach Świata kończąc. W ciągu 21 lat istnienia zawodnicy klubu zdobyli ponad 1000 medali w tym ponad 80 w Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata i Mistrzostwach Świata wszystkich kategorii wiekowych. W roku 2001 Klub otrzymał prawo reprezentowania na terenie Polski Interesów Global Karate Do Federation a miasto Dąbrowa Górnicza zostało siedzibą organizacji GKDF w Polsce. Od roku 2006 Klub Sportowy Ronin jest przedstawicielem WTKA (World Traditional Karate Association) w Polsce a Shihan Tomasz Byjos jest Dyrektorem Zarządzającym i Głównym Instruktorem w Polsce.

       W roku 2010 nawiązaliśmy współpracę ze stylową organizacją Shotokan Karate SKDUN i jesteśmy jej przedstawicielami w Polsce.

       W dniu 12 grudnia 2012 wybrano nowy Zarząd Klubu, w którym znalazło się wiele nowych osób, które z pełnym entuzjazmem przystąpiły do pracy na rzecz Klubu. Nowy Zarząd tworzyli: Roman Szymczak – Prezes, Janusz Misiura – Wice Prezes, Ewa Juszczyk – Sekretarz.

       W roku 2015 z uwagi na zmiany ustawy o stowarzyszeniach KS Ronin zakończył działalność a w jego miejsce powstał Uczniowski Klub Sportowy RONIN. Od tej chwili zarząd klubu tworzą Tomasz Byjos – Prezes, Roman Szymczak Wice Prezes, Sylwester Łydka – Sekretarz.

       Klub cały czas dynamicznie się rozwija dzięki dobrej współpracy Zarządu, Instruktorów oraz rodziców.