Szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

09.12.2022 w Dojo w Klubie Shotokan Karate Ronin, przeprowadzone zostało profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym udział wzięło 18 członków Klubu. Szkolenie prowadzili doświadczeni instruktorzy ratownictwa panowie: MARIUSZ PACAŁOWSKI oraz PIOTR KURZYŃSKI z   która jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce. Prowadzący to jednocześnie doświadczeni lekarze, z wieloletnią praktyką w ratownictwie.  Zajęcia podzielone zostały na część teoretyczną oraz praktyczną. W pierwszej części prowadzący szczegółowo omówili warunki i zasady udzielania pomocy w różnych przypadkach. Część praktyczna została przeprowadzona z wykorzystaniem specjalistycznych fantomów osoby dorosłej, niemowlaka, oraz AED. Każdy uczestnik kursu mógł w praktyce przetestować umiejętności zastosowania algorytmu BLS.  Urządzenia podłączone do komputera, na bieżąco monitorowały sposób i jakość prowadzonych czynności. Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat.  Wiedząc, jak należy udzielać pierwszej pomocy, można uratować komuś życie, dlatego tak ważne jest, by wśród przechodzących obok nas osób, było jak najwięcej, przeszkolonych w tym zakresie. Mamy nadzieję na kolejne edycje szkoleń i szeroką współpracę z najlepszymi szkoleniowcami. Szczególne podziękowania dla Sempai Piotra Kurzyńskiego (na co dzień trenującego w Roninie), dzięki któremu udało się zorganizować szkolenie. OSS.